Ieder mens wordt geboren met een enorme potentie aan levenskracht. Deze kracht komt tot uiting als energie in en om je lichaam. Het energiesysteem stroomt door het hele lichaam en staat in contact met al je lichaamsfuncties. Gezien het feit dat energie straalt, is er een bepaalde omtrek rond je lichaam waar de energie nog merkbaar is. Dit wordt je aura genoemd.

Hoe hoger, hoe krachtiger het energieniveau is, hoe vitaler je bent en hoe groter je aura is. Je bruist van levensenergie en dat merk je van binnen, maar ook buiten je lichaam. Anderen zullen aangeraakt worden door je enthousiasme, energie en passie. De allerhoogste vorm van energie wordt gevormd door de liefdesenergie.

Je kan zelf heel goed voelen of je een liefdevol, fijn, zinvol, passievol leven hebt. Stel jezelf de vraag hoeveel dagen per week je gemiddeld in je passie zit, bruist van energie, geniet van je leven, gelukkig bent, plezier hebt in de dingen die je doet? Wanneer je dagelijkse dingen doet die in evenwicht zijn met wie jij diep van binnen bent en waarbij je geen gevoelens hebt van noodzaak, moeten, schuldgevoel of verplichting dan doe je iets dat van nature bij je past en je voldoening in je hart geeft.

 

Bergen en dalen

Iedereen kiest zijn eigen levenspad. We zoeken naar ervaringen op het gebied van betekenis in relaties, liefde, werk, gezin en alle andere aspecten van het leven. En iedereen komt onderweg bergen en dalen tegen om ervaring op te doen waardoor je je kan ontwikkelen.

Tijdens moeilijke perioden in je leven of bij een plotselinge verandering zoals bijvoorbeeld verlies van een dierbare, ontslag, ziekte, scheiding, gedwongen verhuizing, trauma, etc., krijg je emoties te verwerken die een reactie veroorzaken in je energiestromen. Je raakt uit evenwicht en velen gaan nadenken over de zin van het leven. Er ontstaat een innerlijk conflict dat aan de oppervlakte komt door het uiten van emoties, ander gedrag en/of zelfs fysieke klachten.

De mate van heftigheid van de emoties bepaalt de mate van vervormingen in je energiestromen. Iedereen kent wel een periode van vermoeidheid, vastzitten, angst, neerslachtigheid, verwarring, overgevoeligheid, eenzaamheid, overspannenheid, verdriet, frustratie, etc.

Tijdens een dergelijke periode voel je je minder goed, ervaar je een laag energieniveau en kom je dingen van jezelf tegen waarvan je het bestaan niet wist. Jouw energiestromen ­ je levenskracht ­ heeft een enorme opdonder gekregen door een negatieve ervaring. Als je de verstoring, afkomstig van emoties, niet verwerkt en loslaat, zal je dagelijkse leven sterk beïnvloed blijven door de verstoring met alle gevolgen van dien voor je lichaam en geest.

Door deze persoonlijke crisis zie je dat je misschien niet zo zelfstandig, sterk, gezond of onkwetsbaar bent. Heftige gevoelens van angst, onmacht, verdriet, boosheid, etc. vieren hoogtij en brengen je in een negatieve spiraal waardoor je steeds dieper wegzakt als je je gevoelens en emoties niet gaat herkennen, erkennen en evalueren om uiteindelijk je belangrijke lessen te leren, de situatie te accepteren om vervolgens de crisis te kunnen loslaten.

Weet dat gevoelens je gemoedstoestand van het heden laten zien terwijl je emoties bijna altijd afkomstig zijn vanuit het onverwerkte verleden.

 

Kijk in de spiegel

Je emotioneel welzijn is een landkaart van je energievelden/stromen. Je emotioneel (on)welzijn laat het niveau van je energie zien. Het energieniveau wordt gevormd door de mate van je emotionele welzijn. Het is zeer belangrijk om de innerlijke kernproblemen op te sporen en op te lossen om weer gebruik te kunnen maken van je levenskracht ­ de enorme potentie aan energie waar je mee bent geboren.

De kern van het ‘mens-zijn’ wordt gevormd door jouw denken, jouw voelen, jouw wilskracht, jouw hart en jouw (liefdes)energie. In het leven draait alles om balans waardoor jij in je leven een evenwichtige verbinding zoekt tussen je wensen, je daden, je talenten, je waarden, je wil, je gedachten, je gevoel en je emoties.

En in dit zoeken naar verbindend evenwicht ligt dan ook de moeilijkste levensuitdaging omdat je je bewust mag worden van de zuiverheid van je daden, compensatiegedrag, jouw emoties en je bedoelingen die onverwerkte emoties verstoppen.

 

Pak je eigen verantwoordelijkheid terug

Bij je geboorte heb je, naast een enorm potentieel aan energie, ook een krachtig fysiek lichaam en keuzevrijheid meegekregen. Iedereen is dan ook verantwoordelijk voor zijn keuzen tijdens alle fasen van het leven. Maar bij gezondheidsproblemen, beperkingen en ziekten gaan de meeste mensen naar hun huisarts met de vraag ‘wat kunt u doen om mij te helpen?’

Terwijl eigenlijk de vraag gesteld moet worden: ‘dokter, wat kan ik doen om beter te worden?’ Waarom geven mensen in dergelijke situaties direct hun kracht weg en schuiven ze hun eigen verantwoordelijkheid aan de kant? Heeft het met onwetendheid te maken, met angst of iets anders?

 

De kracht van emoties

Naast onwetendheid en angst is ook een belangrijke rol weggelegd in de opvoeding van afhankelijkheid. We zijn opgegroeid met het idee dat lichaam en geest gescheiden zijn en dat we bij ziekten een dokter moeten bezoeken die ervoor geleerd heeft om ons te genezen. Hierdoor hebben we het idee dat ziekten en gebreken ons overkomen en we sterk afhankelijk zijn van doktoren.

Echter, bij de behandeling van ziekten wordt in de reguliere gezondheidszorg vaak veel aandacht gegeven aan de lichamelijke symptomen en veel te weinig of zelfs niet gekeken naar de emotionele kant. De lichamelijke klachten vinden vaak hun oorsprong in het emotionele vlak. Door het hele lichaam bevinden zich namelijk moleculen van gevoel ­ de zogenaamde neuropeptiden. Deze lichaamsstoffen zijn verantwoordelijk voor onze emotionele huishouding. Daarom kunnen we ons lichaam ook niet los zien van onze emoties.

De meeste lichamelijke en geestelijke klachten zijn het gevolg van niet verwerkte, onopgeloste emoties. Pijnlijke ervaringen komen direct tot emotionele uiting met als gevolg dat je energiestroom wordt vervormd en/of onderbroken. Een kortstondige, tijdelijke onderbreking of vervorming hoort bij het leven omdat iedereen bergen en dalen op zijn levenspad tegenkomt.

Maar wanneer de onderbreking of vervorming niet wordt hersteld doordat de negatieve ervaring niet wordt verwerkt en losgelaten, zal je jezelf geestelijk klemzetten met lichamelijke gezondheidsklachten tot gevolg.

 

Pak de oorzaak aan

Daarom is integrale gezondheidszorg noodzakelijk om de kern van het probleem aan te pakken en niet alleen om de symptomen te bestrijden. We mogen worden heropgevoed dat we zelf veel in eigen hand hebben en vooral dat we met langdurige blokkerende emoties onze energiestromen, onze levenskracht ondermijnen.

We mogen veel meer vertrouwen in onze eigen kracht om zelf problemen op te lossen. Als onze energie weer volledig vrij kan stromen, kunnen we meer in het heden leven en genieten van onze dagelijkse bezigheden. En als deze dagelijkse bezigheden niet meer ‘het geluk’ opleveren, zal er iets veranderd moeten worden en dat kan jij alleen. We zijn hier om dagelijks de mooie grote en kleine geschenken van de liefde tussen mensen, natuur en met jezelf te mogen ervaren.

Begin met het ontdekken van je eigen kracht, de bijzondere werking en unieke mogelijkheden van je fysieke lichaam.

 

Deze tekst is afkomstig uit het boek van Ard Pisa (2013): Wat Angelina niet wist over kanker maar wel had moeten weten. Het boek is alleen nog maar tweedehands verkrijgbaar of te leen in de bibliotheek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu