Privacy Statement van het Ministerie voor Zelfzorg

Wij van het Ministerie voor Zelfzorg nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uw toegang tot onze website: www.zelfgezond.nl, het verzenden van producten, de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Het Ministerie voor Zelfzorg streeft naar het naleven van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en spant zich in om waar mogelijk uw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website, producten en diensten van het Ministerie voor Zelfzorg. U dient zich ervan bewust te zijn dat het Ministerie voor Zelfzorg niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bescherming persoonsgegevens

Gebruik voor onze diensten
Wanneer u diensten of producten bij ons afneemt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze subverwerkers: HenMar hosting, Paypro en ActiveCampaign. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van subverwerker HenMar hosting. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Desgewenst kunt u inzage in uw gegevens aanvragen.

Doeleinden
We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke gegevens slaan wij op?
Als u een dienst of product afneemt bij het Ministerie voor Zelfzorg, dan wordt tijdens de bestelling gevraagd om de volgende gegevens. Deze gegevens slaan wij op, te weten; voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres vanwaar de bestelling is gedaan. Aanvullend voor bedrijven komt daar nog bij: bedrijfsnaam, kvk nummer (optioneel), BTW nummer (optioneel).

Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, worden alleen voornaam, achternaam, e-mailadres en ip-adres opgeslagen.

Doet u bij ons een betaling van de bestelling of factuur, dan wordt er bij uw bestelling/factuur een referentie opgeslagen naar een extern betaalsysteem zoals iDEAL of creditcard.

Het Ministerie voor Zelfzorg gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van de website van het Ministerie voor Zelfzorg: www.zelfgezond.nl en aanverwante websites.

Op de ledensite van het Ministerie voor Zelfzorg is er een gebruikersnaam en wachtwoord actief. Deze zijn niet naar persoonsgegevens te herleiden. Wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen op een manier waarop ook wij deze niet kunnen lezen. Dat betekent dat er een nieuw wachtwoord wordt verzonden door het systeem als er een nieuw wachtwoord wordt aangevraagd.

Rechtsgrond van de verwerking
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van minimaal één van de rechtsgronden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar het Ministerie voor Zelfzorg zich op baseert zijn:

  • Toestemming
  • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  • In verband met een gerechtvaardigd belang

Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kunt u doen door contact op te nemen via info@zelfgezond.nl.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u een overeenkomst met ons wilt sluiten, is het mogelijk dat wij ter uitvoering daarvan uw persoonsgegevens moeten verwerken, zoals uw contactgegevens.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u ons dat laten weten via info@zelfgezond.nl.

Gegevensbeveiliging
Alle gegevens worden opgeslagen op servers die aan strenge veiligheidsnormen voldoen en beveiligd zijn tegen misbruik en toegang door onbevoegden. We hebben verschillende technische maatregelen genomen, zodat persoonsgegevens veilig worden overgebracht en bewaard. Dit houdt onder meer in dat:

  • Data altijd over HTTPS (SSL) wordt overgebracht;
  • Er firewall beschermde servers worden gebruikt;
  • Er verwerkersovereenkomsten liggen tussen ons en derde partijen.

Bewaartermijn gegevens
De door het Ministerie voor Zelfzorg verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. In principe bewaren wij alle gegevens die u ons toezendt zolang u klant bij ons bent en niet aangeeft dat u de bestelling wilt annuleren of u uit wilt schrijven van de nieuwsbrief. U heeft namelijk onbeperkt toegang tot de meeste van de door u afgenomen producten, waardoor uw gebruikersaccount moet blijven bestaan om die toegang te waarborgen.

Met wie delen we persoonsgegevens?
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk om de producten en/of diensten te kunnen leveren. Uitzondering hierop zijn webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website en bedrijfsvoering. Hieronder valt o.a. E-mail marketing software. De met deze webapplicaties gedeelde gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en worden gehouden aan een geheimhoudingsverklaring.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en in overleg/op verzoek verwijderen van persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuws e-mails / algemene e-mails
Onderaan elke algemene mail staat een link met de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Afmelden voor deze typen e- mails staat los van het ontvangen van onze e-mails ten behoeve van facturen en toegangsgegevens en serverbeheermeldingen, die wij hoe dan ook toch moeten kunnen blijven toezenden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@zelfgezond.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteit­persoonsgegevens.nl.

Cookies
Deze website van het Ministerie voor Zelfzorg plaatst alleen functionele cookies. U kunt onze website anoniem raadplegen. Het Ministerie voor Zelfzorg verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.
Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf verzendt bij het gebruik van onze diensten zoals het invullen van een contactformulier of een aankoop in onze webwinkel. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functioneel cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van Uw gegevens tot Ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

Welke cookies worden er geplaatst?
Essentiële cookies: PHPSESSID – Dit is een sessie cookie welke zal worden gewist nadat u de browser hebt afgesloten. Deze is noodzakelijk om het bestelproces van de website(s) van het Ministerie voor Zelfzorg goed te laten functioneren.

Analytische / performance cookies:

  1. Google Analytics cookie: Via de cookies die Google Analytics plaatst en bijhoudt, krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk daarbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Voor het plaatsen van de Google Analytics cookies hebben wij maatregelen genomen die ervoor zorgen dat gegevens enkel op een privacy vriendelijke manier worden verwerkt. Te weten: We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. De standaardinstelling om gegevens met Google te delen is uitgezet. We hebben ervoor gezorgd hebt dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.
  2. Marketing cookies: Wij plaatsen ook cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is. Hier hebben wij een verwerkersovereenkomst voor gesloten met Facebook. Via deze link kun je meer lezen over hoe Facebook omgaat met je gegevens. Via ons affiliate programma verstrekken we cookies voor onze affiliate partners.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van het Ministerie voor Zelfzorg, dan kunt u ons altijd contact met ons opnemen via info@zelfgeond.nl.

Bedrijfsgegevens
Sana4unme B.V., handelend onder de naam Ministerie voor Zelfzorg
Email: info@zelfgezond.nl
KVK: 77404750
BTW-nummer: 8609.97.893.B.01

Menu